LỊCH TUẦN 08 – 2021

Lịch công tác tuần thứ 08 (Từ ngày 22/02/2021 đến 28/02/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

22/02

S 7h00. Giao ban đầu tuần UBND Phường CBCC
C UBND Phường
Thứ ba

23/02

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ tư

24/02

S UBND Phường
C 14h00. Dự hội nghị triển khai  3 nhiệm vụ trọng tâm UBND Phường Đ/c Diệu CT, 2 PCT
Thứ năm

25/02

S 8h00. Dự làm việc với đ/c Dung CB 7 Tại phòng tiếp dân Đ/c Tưởng PCT dự
C 14h00. Dự triển khai  công tác phối hợp UBND Phường Đ/c Diệu CT, 2 PCT
Thứ sáu

26/02

S 8H00. Dự họp BTV Đảng ủy

8h00. Dự tập huấn TĐT-Kinh tế

8H00. Dự tổng kết công tác cải cách hành chính, vtlt

Tại phòng tiếp dân

HT quận

HT B quận

Đ/c Diệu CT dự

Đ/c Tưởng, Khôi

Đ/c Giang PCT dự

C 14h họp ban biên tập tin Trang TTĐT phường Phòng họp UBND Đ/c Diệu CT, 2 PCT
Thứ bảy

27/02

S 6h30. Dự giao chỉ tiêu công dân nhập ngũ

7h30. Trực cơ quan(Diệu, Văn, Lập)

Sân vận động quận

 

Đ/c Diệu CT dự

 

C UBND Phường
Chủ nhật

28/02

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.