LỊCH TUẦN 07-2023

Lịch công tác tuần thứ 07 (Từ ngày 13/02/2023 đến 19/02/2023)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

13/02

S 7h30. Giao ban đầu tuần UBND Phường Toàn thể CBCC phường
C 14h Dự Tổng kết ATTP HT B quận Đ/c Giang PCT
Thứ ba

14/02

S 9h. Dự lễ hội cầu an xóm Thanh Điền Miếu xóm Thanh Điền Đ/c Tưởng PCT dự
C UBND Phường
Thứ tư

15/02

S UBND Phường
C 14h Họp UVUB

15h. Dự khảo sát các tuyến cống

Phòng Tiếp dân phường

Số 2 bầu trảng

Đ/c Tưởng PCT  dự
Thứ năm

16/02

S 10h Họp triển khai công việc phục vụ Ngày hội BPTD UBND Phường
C 14h. Dự hội nghị đánh giá thực hiện chính sách BHXH

15h Họp bàn mở rộng trường Đỗ Đăng Tuyển

HT UBND phường Đ/c Diệu CT dự

Đ/c Giang PCT

Thứ sáu

17/02

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ bảy

18/02

S Trực cơ quan: Đ/c Diệu CT, Văn, Thành UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

19/02

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.