LỊCH TUẦN 07-2022

Lịch công tác tuần thứ 07 (Từ ngày 14/02/2022 đến 20/02/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

14/02

S 7h30. Dự giao ban đầu tuần HT UBND phường CBCNV
C UBND Phường
Thứ ba

15/02

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ tư

16/02

S 6h30. Dự lễ giao nhận quận Sân vận động thể thao quận Đ/c Diệu CT dự
C 15h00. Dự nghiệm thu nhà đại đoàn kết K03/02 DSTK Đ/c Giang PCT dự
Thứ năm

17/02

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ sáu

18/02

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ bảy

19/02

S Trực cơ quan: Đ/c Giang PCT, Khôi, Lập UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

20/02

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.