LỊCH TUẦN 06

Lịch công tác tuần thứ 06 (Từ ngày 08/02/2021 đến 14/02/2021)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

08/02

S 7h30 Giao ban đầu tuần UBND Phường CBCC
C UBND Phường
Thứ ba

09/02

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ tư

10/02

S 8h Phát gạo và thịt heo cho hộ nghèo, khó khăn UBND Phường
C Nghỉ Tết UBND Phường
Thứ năm

11/02

S UBND Phường
C 19h Đi thăm các đơn vị trực Tết Các đơn vị Lãnh đạo phường
Thứ sáu

12/02

S Nghỉ Tết UBND Phường
C UBND Phường
Thứ bảy

13/02

S Nghỉ Tết UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

14/02

S Nghỉ Tết UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.