LỊCH TUẦN 06-2023

Lịch công tác tuần thứ 06 (Từ ngày 06/02/2023 đến 12/02/2023)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

06/02

S 7h30. Giao ban đầu tuần UBND Phường Toàn thể CBCC phường
C UBND Phường
Thứ ba

07/02

S UBND Phường
C 14h. Dự Dự họp khảo sát điều chỉnh giá đất PH 2 T3  quận Đ/c Tưởng PCT dự
Thứ tư

08/02

S 6h30. Dự lễ giao nhận quân Sân vận động quận Thanh Khê Đ/c Diệu CT dự
C 14h. Dự họp đối thoại hộ nghèo HT UBND phường Đ/c Đ/c Giang dự
Thứ năm

09/02

S 8h. Tập huấn phần mềm giao việc HT B quận đ/c Diệu CT, Thảo VP dự
C UBND Phường
Thứ sáu

10/02

S 7h Dự Lễ hội Cầu ngư

8h30 Phúc tra các hộ xây mới, sửa chữa nhà cho hộ nghèo

Miếu thuyền TKĐ

Các nhà HN

Đ/c Giang PCT

Đ/c Hằng GN

C 15h Dự tổng kết công tác tín dụng UBND Quận Đ/c Diệu CT
Thứ bảy

11/02

S Trực cơ quan: Đ/c Tưởng PCT, Khôi, Lập UBND Phường
C 14H Dự hội thi phụ nữ UBND Phường Đ/c Giang PCT dự
Chủ nhật

12/02

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.