LỊCH TUẦN 06-2022

Lịch công tác tuần thứ 06 (Từ ngày 07/02/2022 đến 13/02/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

07/02

S 7h30. Dự giao ban đầu tuần đầu năm HT UBND phường CBCNV
C UBND Phường Đ/c Diệu CT dự
Thứ ba

08/02

S 8h00. Dự họp UBND quận mở rộng HT B quận
C UBND Phường
Thứ tư

09/02

S UBND Phường
C 14h Triển khai KH đối thoại hộ nghèo UBND Phường Đ/c Giang PCT, đ/c Hằng GN
Thứ năm

10/02

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ sáu

11/02

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ bảy

12/02

S Trực cơ quan: Đ/c Diệu CT, Văn, Thành UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

13/02

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.