LỊCH TUẦN 05-2023

Lịch công tác tuần thứ 05 (Từ ngày 30/01/2023 đến 05/02/2023)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

30/01

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ ba

31/01

S UBND Phường
C 14h. Dự gặp mặt đầu năm tại chi bộ 4a

19h.Dự chương trình văn nghệ (tự hào người lính)

Nhà sinh hoạt 4a

TT Văn hóa quận

Đ/c Tưởng PCT dự

Đ/c Giang  dự

Thứ tư

01/02

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ năm

02/02

S UBND Phường
C 14h. Dự triển khai chương trình hành động MT HT UBND phường Đ/c Giang PCT dự
Thứ sáu

03/02

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ bảy

04/02

S Trực cơ quan: Đ/c Diệu CT, Văn, Thành UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

05/02

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.