LỊCH TUẦN 04-2023

Lịch công tác tuần thứ 04 (Từ ngày 23/01/2023 đến 29/01/2023)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

23/01

S Nghỉ Tết HT UBND Phường
C Nghỉ Tết UBND Phường
Thứ ba

24/01

S Nghỉ Tết UBND Phường
C Nghỉ Tết UBND Phường
Thứ tư

25/01

S Nghỉ Tết UBND Phường
C Nghỉ Tết UBND Phường
Thứ năm

26/01

S Nghỉ Tết UBND Phường
C Nghỉ Tết UBND Phường
Thứ sáu

27/01

S 8h Chào cơ và Giao ban đầu năm 2023 HT UBND Phường Toàn thể CBCC
C 14h Gặp mặt đầu năm tại Quận

14h Tổ chức trao giải Hội thi Bánh chưng xanh

UBND Quận

HT UBND Phường

Đ/c Diệu – CT

Đ/c Giang PCT

Thứ bảy

28/01

S Trực cơ quan: Đ/c Giang PCT, Khôi, Lập

8h Tổ chức giải cờ vua, cờ tướng tại phường

HT UBND Phường Đ/c Giang PCT, Mẫn, Nhơn
C UBND Phường
Chủ nhật

29/01

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.