LỊCH TUẦN 04-2022

Lịch công tác tuần thứ 04 (Từ ngày 24/01/2022 đến 30/01/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

24/01

S 7h30. Dự giao ban đầu tuần HT UBND phường CBCNV
C UBND Phường
Thứ ba

25/01

S UBND Phường
C 14h30 Họp đánh giá tình hình hoạt động trạm y tế lưu động HT B quận Đ/c Giang PCT
Thứ tư

26/01

S UBND Phường
C 17h00 Họp trực tuyến phòng chống dịch Phòng họp phường Đ/c Diệu – CT
Thứ năm

27/01

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ sáu

28/01

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ bảy

29/01

S Trực cơ quan: Đ/c Diệu CT, Thảo, Thành UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

30/01

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.