LỊCH TUẦN 03-2023

Lịch công tác tuần thứ 03 (Từ ngày 16/01/2023 đến 22/01/2023)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

16/01

S 6h. Đi thắp hương tại Mẹ nhu Tượng đài Mẹ nhu Đ/c Diệu, Giang
C UBND Phường
Thứ ba

17/01

S 8h. Dự tổng kết luật 10 năm thi hành luật

8h30. Dự góp ý đề xuất sáng kiến bảo vệ nguồn nước

HT B quận

PH 1 Quang Trung

Đ/c Đ/c Diệu dự

Đ/c Tưởng PCT dự

C UBND Phường
Thứ tư

18/01

S Làm việc ở phường UBND Phường
C Làm việc ở phường UBND Phường
Thứ năm

19/01

S Làm việc ở phường UBND Phường
C Làm việc ở phường UBND Phường
Thứ sáu

20/01

S Nghỉ Tết UBND Phường
C 16h. dự khai mạc hội hoa xuân Tại CV 29/3 Đ/c Giang PCT dự
Thứ bảy

21/01

S Nghỉ Tết UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

22/01

(Mồng 1 Tết)

S Gặp mặt đầu năm 2023 UBND Phường Toàn thể CBCC, Bí thư CB KDC
C Nghỉ Tết UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.