LỊCH TUẦN 02-2022

Lịch công tác tuần thứ 02 (Từ ngày 10/01/2022 đến 16/01/2022)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

10/01

S 7h30. Dự giao ban đầu tuần HT UBND CBCNV
C UBND Phường
Thứ ba

11/01

S 8.00. Dự tổng kết trung tay về nguồn nước UBND quận Đ/c Tưởng PCT
C UBND Phường
Thứ tư

12/01

S 8h00. Dự tổng kết ngân hàng chính sách

8h00. Dự giải quyết vướng mặt tại hồ 2ha

PH 2 quận

PH1 Quận

Đ/c Diệu CT dự

Đ/c Tưởng PCT dự

C 14h00. Dự tổng kết HPN UBND Phường Đ/c Tưởng PCT dự
Thứ năm

13/01

S 8H00.  Dự tổng kết khối dân vận HT UBND phương Đ/c Giang PCT dự
C 14h00. Dự họp triển khai công tác cách ly covid 19

19h00. Dự tổng kết công tác đoàn

HTB quận

HT UBND phường

Đ/c Giang PCT
Thứ sáu

14/01

S UBND Phường
C UBND Phường
Thứ bảy

15/01

S Trực cơ quan: Đ/c Tưởng, Văn, Thành UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

16/01

S UBND Phường
C UBND Phường
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.