LỊCH TUẦN 01-2023

Lịch công tác tuần thứ 01 (Từ ngày 02/01/2023 đến 08/01/2023)

Thứ/Ngày Nội dung công việc Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ hai

02/01

S Nghỉ bù Tết Dương lịch UBND Phường
C UBND Phường
Thứ ba

03/01

S 7h30. Dự giao ban đầu tháng ba khối UBND Phường
C UBND Phường
Thứ tư

04/01

S 08h00. Dự tổng kết công tác phòng chống bão lụt HT2 T2 TP Đ/c Tưởng PCT dự
C 14h. Dự HN phòng chống tội phạm HT A quận Đ/c Đ/c Diệu CT dự
Thứ năm

05/01

S UBND Phường
C 14h. Dự tổng kết công tác tính dụng HT B quận Đ/c Diệu CT dự
Thứ sáu

06/01

S UBND Phường
C 14h. Dự gặp mặt BTV quận ủy

19h. Dự tổng kết công tác đoàn

HT A quận

HT UBND phường

Đ/c Đ/c Diệu CT dự

Đ/c Giang PCT dự

Thứ bảy

07/01

S Trực cơ quan: Đ/c Diệu CT, Khôi, Lập UBND Phường
C UBND Phường
Chủ nhật

08/01

S UBND Phường
C 15h00 Dự tổng kết Chi bộ 6 Nhà sinh hoạt 5,6 Đ/c Tưởng PCT dự
Bài viết thuộc chuyên mục Chưa phân loại.