LỄ PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG “TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ” VÀ RA QUÂN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG HƯỞNG ỨNG NĂM CHỦ ĐỀ ” NĂM TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH TRẬT TỰ XÃ HỘI MỸ QUAN ĐÔ THỊ” “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC AN SINH XÃt HỘI” NĂM 2021

Uỷ ban MTTQVN – Đoàn thanh niên – Hội cựu chiến binh – Hội LH phụ nữ và hội nông dân phường Thanh Khê Tây tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tết trồng cây đờ dời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng năm chủ đề “Năm tiếp tục đẩy mạnh trật tự xã hội, mỹ quan đô thị” “Tăng cường công tác an sinh xã hội” năm 2021.

-Đoàn phường-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *