LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN

Thực hiện Chương trình số 08-CTr/ĐTN, ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Ban Thường vụ Quận đoàn Thanh Khê. Căn cứ Chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2020 của Ban Thường vụ Đoàn phường và Chào mừng Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020). Ngày 19/5/2020 tại Trường THCS Đỗ Đăng Tuyển, Đoàn phường tổ chức Lễ trưởng thành Đội và kết nạp Đoàn – Lớp đoàn viên 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

– Đoàn phường –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *