LẤY Ý KIẾN VỀ PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH VÀ ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẬP NGĂN (CỬA PHAI) SÔNG PHÚ LỘC

Thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND quận Thanh Khê tại cuộc họp về phương án quy hoạch và đề xuất chủ trương đầu tư dự án đập ngăn (cửa phai) sông Phú Lộc. Sáng ngày 02 tháng 6 năm 2023, UBND phường Thanh Khê Tây tổ chức hội nghị lấy ý kiến của Ngư dân có phương tiện neo đậu tại khu vực sông Phú Lộc

Tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Quang Tưởng, PCT UBND, chủ trì Hội nghị và đại diện lãnh đạo UBMTTQ, Hội Nông dân phường, các đồng chí là Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận các khu dân cư 07, 08, 11 và gần 40 ngư dân là chủ phương tiện khai thác hải sản có phương tiện neo đậu tại cửa sông Phú Lộc.

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Quang Tưởng thông qua phương án quy hoạch dự án đập ngăn (cửa phai) sông Phú Lộc. Qua đó, đồng chí chủ trì đã tiếp thu các ý kiến của các ngư dân có liên quan việc di chuyển và neo đậu thuyền thúng cũng như ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Quang Tưởng Phó Chủ tịch UBND phường tiếp thu các ý kiến của các thành phần tham dự liên quan đến dự án. Đồng thời, ghi nhận và có kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết các ý kiến.

Thanh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *