LẤY Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỐI VỚI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT TL 1/500 XÁC ĐỊNH LỘ GIỚI VÀ CÁC QUY ĐỊNH VỀ XÂY DỰNG TẠI CÁC ĐƯỜNG KIỆT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG THANH KHÊ TÂY

Căn cứ Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2023 của UBND quận Thanh Khê về việc Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết TL1/500 Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch xác định lộ giới và các quy định về xây dựng tại các đường kiệt quận Thanh Khê;

Sáng ngày 14/8/2023, UBND phường Thanh Khê Tây phối hợp với Phòng Quản lý đô thị quận Thanh Khê cùng với Viện Quy hoạch xây dựng Đà Nẵng tổ chức buổi họp để lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Đồ án quy hoạch chi tiết TL 1/500 Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch xác định lộ giới và các quy định về xây dựng tại các đường kiệt thuộc phường Thanh Khê Tây.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Cương- Quận ủy viên – Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Đinh Quang Tưởng – PCT UBND phường cùng đồng chí Lê Hoàng – Chủ tịch UBMT phường, cùng với cán bộ đứng điểm tổ dân phố, cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận, ban điều hành 57 tổ dân phố.

Quốc Đạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *