KỊP THỜI CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI HIỆU QUẢ, ĐÚNG QUY ĐỊNH

Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ phường năm 2023, chiều ngày 27/4/2023, Đảng ủy phường Thanh Khê Tây tổ chức Hội nghị thông tin thời sự Quý II năm 2023 về tình hình thời sự nổi bật trong nước và quốc tế; tuyên truyền Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội. Về dự và báo cáo viên hội nghị có đồng chí Thượng tướng Võ Tiến Trung – Phó Giáo sư, Tiến sỹ Khoa học – Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng; đồng chí Lê Thị Thu Huệ – QUV, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Quận ủy. Về phía phường, có đồng chí Lê Văn Cương – QUV, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy phường; các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ; Trưởng, Phó Mặt trận TQVN, các đoàn thể chính trị – xã hội, toàn thể CBCC phường; các đồng chí trong Chi ủy, đảng viên 24 chi bộ trực thuộc; Chi hội trưởng, Chi hội phó Hội CCB phường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Thượng tướng Võ Tiến Trung thông tin về tình hình thời sự nổi bật trong nước và quốc tế, tuyên truyền Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nghe đồng chí Lê Văn Cương quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW, ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, hội viên CCB phường kịp thời nắm bắt thông tin, định hướng dư luận xã hội và tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn cán bộ, đảng viên chấp hành đúng quy định về thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội; đồng thời nâng cao hơn vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong sử dụng mạng xã hội để thể hiện ý thức chính trị, tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, Bí thư Lê Văn Cương – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy  phường nhấn mạnh những thông tin mà Thượng tướng Võ Tiến Trung đã cung cấp là vô cùng hữu ích, kịp thời tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, thể hiện chủ trương, thái độ chính trị đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong quan hệ quốc tế và các nội dung của Quy định, Hướng dẫn của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương là rất quan trọng, thể hiện vai trò quan tâm sâu sắc, trực tiếp, toàn diện của Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên chấp hành đúng các quy định của Đảng, tạo sự thống nhất trong việc thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội trong toàn hệ thống chính trị, góp phần sử dụng mạng xã hội đúng quy định và hiệu quả, thể hiện ý thức chính trị, góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phương Lâm         

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *