KHỐI DÂN VẬN ĐẢNG ỦY VÀ BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QCDC Ở CƠ SỞ PHƯỜNG THANH KHÊ TÂY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN VẬN VÀ THỰC HIỆN QCDC Ở CƠ SỞ NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022

Sáng ngày 13/01/2022, Khối Dân vận Đảng ủy và Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở phường tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Về tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Hồng Nhân – Phó Trưởng Ban Dân vận Quận uỷ, đồng chí Lê Văn Cương – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Tiến Sữ – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Khối Dân vận, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở phường – Chủ trì Hội nghị; Các đồng chí là thành viên Khối Dân vận và Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở phường; các Bộ phận tham mưu giúp việc Đảng ủy; các đồng chí đại diện Chi ủy các chi bộ trực thuộc; các tập thể và cá nhân nhận khen thưởng trong thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2021.

Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID – 19, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế – xã hội của phường. Tuy nhiên với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, chính quyền và sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, việc thực hiện quy chế dân chủ và công tác dân vận của Đảng, Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể luôn gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương; lãnh đạo tình hình kinh tế – xã hội ổn định, nhân dân đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên, chăm lo chu đáo các đối tượng. Công tác triển khai phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn phường được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Toàn hệ thống chính trị từ phường đến khu dân cư đã tích cực tập trung vào cuộc, thực hiện quyết liệt, đảm bảo các quy định về công tác phòng chống dịch; huy động các nguồn lực hỗ trợ các lực lượng tham gia chống dịch và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID -19; đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra. Kết quả: Đảng uỷ phường được Ban Thường vụ Quận uỷ công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, Khối Dân vận Đảng uỷ được Ban Dân vận Thành uỷ tặng giấy khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động ngành Dân vận năm 2021.

Tại Hội nghị này cũng đã biểu dương, khen thưởng 07 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở phường năm 2021.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Sữ – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Khối Dân vận, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở phường nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Thị Hồng Nhân – Phó Trưởng Ban Dân vận Quận uỷ, đồng chí Lê Văn Cương – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường và các ý kiến góp ý của đại biểu; đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022: cần đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID -19. Tăng cường công tác phối hợp nắm bắt, phản ánh kịp thời những bức xúc, phản ánh, kiến nghị của nhân dân, qua đó tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời. Nâng cao chất lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Nhiệm vụ trọng tâm công tác Dân vận năm 2022, tiếp tục tuyên truyền, triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham mưu triển khai có hiệu quả; kịp thời sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Thành ủy, của Quận uỷ; kế hoạch của phường về phát triển kinh tế – xã hội, về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Thanh Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *