KHỐI DÂN VẬN ĐẢNG ỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC DÂN VẬN QUÝ III NĂM 2021.

Sáng ngày 14/10/2021, Khối Dân vận Đảng ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận quý III năm 2021.

Về dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Hồng Nhân – Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, đồng chí Lê Văn Cương – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Nguyễn Tiến Sữ – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Khối Dân vận – Chủ trì hội nghị và các đồng chí là thành viên Khối Dân vận Đảng ủy.

Trong quý III năm 2021, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường ổn định, công tác dân vận của hệ thống chính trị trong phường tiếp tục được duy trì. Các nội dung thực hiện trọng tâm công tác năm 2021 của Khối Dân vận Đảng ủy được tập trung triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực; hoạt động của Khối Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội phường có nhiều đổi mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực; cả hệ thống từ phường đến khu dân cư tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức các hoạt động quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19; các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”,… góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của phường.

Tại hội nghị các đại biểu đã phát biểu tập trung làm rõ kết quả quý III của công tác dân vận; những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Tiến Sữ – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Khối Dân vận phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Sữ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng Khối Dân vận đề nghị các đồng chí thành viên Khối dân vận tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV như sau:

– Thường xuyên bám sát cơ sở, nắm tình hình đời sống nhân dân. Tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID – 19 theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố và quận; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU; Chương trình “Thành phố 4 an”của Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ đề năm 2021 của Quận ủyNăm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trật tự xã hội, mỹ quan đô thị; tăng cường công tác an sinh xã hội”; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội năm 2021. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025.

– Triển khai các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức và ổn định tâm lý cho nhân dân về dịch bệnh Covid – 19 để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, chung tay triển khai các hoạt động phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Phối hợp thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội; nhất là đối với công tác hỗ trợ cho các cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID – 19. Tiếp tục phối hợp vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2021 đạt chỉ tiêu giao.

-Thanh Thủy-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *