Infographic: Kỷ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021)

Nhân kỷ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2021), Đoàn Thanh niên – Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường giới thiệu Infographic về thân thế, cuộc đời và những công lao, cống hiến to lớn của Người đối với cách mạng Việt Nam thời kỳ đầu ra đi tìm đường cứu nước. Sản phẩm do Câu lạc bộ Thiết kế – Truyền thông phường thực hiện.

Ngày 5-6-1911, tàu Amiran Latusơ Tơrêvin rời bến cảng Sài Gòn đi Mácxây (Marseille), mang theo một người thanh niên Việt Nam đầy lòng yêu nước, thương dân, ôm ấp một hoài bão lớn lao: tìm hiểu nền văn minh của thế giới, ra sức học hỏi để trở về giúp nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *