Infographic Hạnh phúc gia đình

Gia đình có những giá trị chung, những câu chuyện chia sẻ và một kết nối tình cảm rất khó phá vỡ. Sức khỏe tinh thần và thể chất cũng như hạnh phúc nói chung của chúng ta phụ thuộc vào các mối quan hệ gia đình bền chặt. Các gia đình hạnh phúc luôn lắng nghe nhau, họ ủng hộ, chia sẻ ý kiến và khuyến khích nhau. Họ dành thời gian cho nhau và làm việc cùng nhau như một nhóm.

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. Đoàn phường giới thiệu infogracphic Hạnh phúc gia đình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *