HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2022

Nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của địa phương và sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là mùa mưa bão năm 2022; tăng cường công tác thông tin, truyền thông nâng cao năng lực cộng đồng về phòng, chống thiên tai đến người dân tại cơ sở. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn phường Thanh Khê Tây ban hành kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 30/5/2022 về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (PCTT) năm 2022. Đã truyền tải các thông điệp truyền thông, tuyên truyền trên địa bàn phường như: pano, băng rôn với các thông điệp tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia PCTT năm 2022. Và đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền thông qua Trang thông tin điện tử phường, zalo Tổ dân phố, hội họp dân về chủ đề, mục đích ý nghĩa của Tuần lễ Quốc gia PCTT năm 2022, Phương án PCTT của phường, Thư của Chủ tịch nước. Nhân tổ chức ngày truyền thống Hội Người cao tuổi Việt Nam, UBND phường đã phối hợp hội Người cao tuổi đọc Thư của Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 76 năm ngày phòng chống thiên tai Việt Nam, hướng dẫn người cao tuổi có uy tín trong cộng đồng tuyên truyền tới người dân về PCTT tại khu dân cư.

Ngô Khôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *