HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Thực hiện Chương trình phối hợp số: 02/CTrPH-UBMT-ĐT ngày 04 tháng 02 năm 2021 giữa Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thanh Khê Tây và các Hội, Đoàn thể chính trị – xã hội năm 2021.

Sáng ngày 12/3/2021 tại Hội trường UBND phường Thanh Khê Tây, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy phường. Uỷ ban mặt trận, Hội Cựu Chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân phường Thanh Khê Tây phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Về dự hội nghị có đồng chí Dương Đinh Liễu, Phó Chủ tịch UBMTTQVN Thành phố Đà Nẵng; các đồng chí đại diện lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội Quận; đồng chí Nguyễn Tiến Sữ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường.

Tại hội nghị, các cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên của Uỷ ban mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội phường Thanh Khê Tây đã được nghe đồng chí Dương Đinh Liễu, Phó Chủ tịch UBMTTQVN Thành phố Đà Nẵng tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử cũng như vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri…

Thông qua hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

– Duy Khánh –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *