HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Sáng ngày 27/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, được truyền trực tiếp từ Trung ương đến các phường, xã trong hai ngày 27 và 28/3/2021. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Đ/c Nguyễn Xuân Thắng – Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận chính trị TW

quán triệt chuyên đề Báo cáo chính trị của BCH Trung ương tại Đại hội XIII của Đảng

Tại điểm cầu phường Thanh Khê Tây, đồng chí Lê Văn Cương – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị, cùng dự có 80 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Thường trực HĐND, UBND; Trưởng, Phó UBMT và các đoàn thể chính trị – xã hội, các đồng chí trong Ban Chỉ huy Công an, Ban Chỉ huy Quân sự phường và Ban Chỉ huy, Trưởng các Đầu Trạm Đồn Biên phòng Phú Lộc; toàn thể công chức, người hoạt động không chuyên trách phường và bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Hội nghị đã tập trung quán triệt 05 chuyên đề: Báo cáo chính trị của BCH Trung ương tại Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2021-2030) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2021-2025); Những nhận thức mới và tư duy mới về Quốc phòng Việt Nam và Những nhận thức mới và tư duy mới về An ninh quốc gia. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

     

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu phường Thanh Khê Tây

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tại điểm cầu Thành ủy Đà Nẵng, Đảng ủy phường Thanh Khê Tây trong thời gian đến sẽ nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu rộng đến toàn thể đảng viên của Đảng bộ; lãnh đạo, chỉ đạo các Bộ phận tham mưu giúp việc Đảng ủy xây dựng Chương trình hành động tổ chức thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phường, chi bộ trực thuộc, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII sâu rộng đến hội, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn; xem đây là việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học, sáng tạo Nghị quyết trong suốt nhiệm kỳ và là nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của phường, sớm đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, xây dựng phường Thanh Khê Tây ngày càng vững mạnh và phát triển./.

– Phương Lâm – 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *