HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ TỔ DÂN PHỐ NHIỆM KỲ 2022 – 2025

Thực hiện Công văn số 2239/SNV-XDCQ ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng; Hướng dẫn số 40/HD-UBMT-BTT ngày 11 tháng 8 năm 2022 của UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng về việc Hướng dẫn qui trình bầu cử tổ dân phố, trưởng thôn, phó trưởng thôn trên địa bàn thành phố, nhiệm kỳ 2022 – 2025; Công văn số 1689/UBND-NV ngày 23 tháng 8 năm 2022 của UBND quận Thanh Khê về việc tổ chức triển khai bầu cử tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố trên địa bàn 10 phường thuộc quận;

Để tổ chức bầu cử dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm; bảo đảm các tiêu chuẩn Tổ trưởng, Tổ phó Tổ dân phố, nhằm phát huy vai trò người đại diện cho nhân dân, có năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định của cấp trên giao; ngày 08/9/2022, UBND – UBMT phường Thanh Khê Tây đã phối hợp tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác bầu cử Tổ trưởng, Tổ phó Tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Về tham dự hội nghị lãnh đạo địa phương có đ/c Lê Văn Cương – QUV, Bí thư Đảng ủy phường và các đ/c thường trực Đảng ủy phường; đ/c Lê Thị Nhật Diệu – PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường – Chủ trì hội nghị và các đ/c Phó Chủ tịch UBND phường; cùng các đ/c lãnh đạo UBMT và các hội đoàn thể phường như: hội Phụ nữ, hội Nông dân, hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên. Ngoài ra còn có đại diện BCH Công an phường và các đ/c công chức chuyên môn. Về khu dân cư có 17 đ/c Bí thư chi bộ và 17 đ/c Trưởng Ban CTMT khu dân cư tham dự đầy đủ.

Qua triển khai kế hoạch tổ chức bầu cử và Hướng dẫn qui trình bầu cử Tổ trưởng, Tổ phó TDP, nhiệm kỳ 2022 – 2025; tại hội nghị có 14 ý kiến của khu dân cư quan tâm đến công tác nhân sự ở Tổ dân phố và một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử. Đ/c Lê Thị Nhật Diệu – Chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị đã tiếp thu các ý kiến và trao đổi giải quyết các vấn đề khu dân cư quan tâm.

Đ/c Lê Văn Cương – Bí thư Đảng ủy phường đã phát biểu chỉ đạo UBND phường và các ngành liên quan, các Cấp ủy Chi bộ khu dân cư quan tâm tổ chức thực hiện cuộc bầu cử Tổ trưởng, Tổ phó Tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 – 2025 đúng theo qui định, mục đích yêu cầu đặt ra. Lãnh đạo địa phương mong muốn qua cuộc bầu cử này sẽ có đội ngũ Tổ trưởng, Tổ phó Tổ dân phố đảm bảo về số lượng và chất lượng; đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ địa phương giao trong nhiệm kỳ 2022 – 2025.

                                                                                                    Văn Khôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *