HỘI NGHỊ TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THAM GIA CÁC CUỘC THI DO ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TỔ CHỨC

Nhằm tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tuyên truyền những nội dung quan trọng, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và một số văn bản mới của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW Bộ Chính trị và triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên toàn phường.

Chiều ngày 16/5/2022, Đảng ủy phường Thanh Khê Tây tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá công tác triển khai và kết quả tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các văn bản mới của Trung ương về công tác xây dựng Đảng; Cuộc thi viết và thiết kế các đoạn phim ngắn giới thiệu các gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị do Đảng ủy phường tổ chức. Về dự Hội nghị có đồng chí Phan Minh Thắng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Quận ủy Thanh Khê, Đồng chí Lê Văn Cương, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Chi ủy 24 chi bộ trực thuộc cùng 23 tập thể, cá nhân đạt giải trong 2 cuộc thi.

Đ/c Lê Hoàng, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch UB MTTQVN phường báo cáo đánh giá công tác triển khai và kết quả tham gia hai Cuộc thi

Tại buổi hội nghị Đảng ủy phường cũng đã tổ chức trao giải và biểu tượng lưu niệm cho các tập thể, cá nhân đạt giải qua hai cuộc thi. Cụ thể, về Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản mới của Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Qua 07 ngày tổ chức, đã thu hút 1.022 lượt thí sinh tham gia dự thi, trong đó đơn vị có số lượng thí sinh tham gia nhiều nhất là Chi bộ 12 với 178 lượt thí sinh tham gia, các đơn vị gồm Chi bộ trường tiểu học Lê Văn Tám, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường đều có 104 lượt thí sinh tham gia thi. Đảng ủy đã xét chọn khen thưởng cho 04 tập thể đơn vị có số lượng thí sinh tham gia nhiều nhất (Chi bộ 12, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Chi bộ trường Tiểu học Lê Văn Tám) 10 giải cá nhân đạt kết quả thi cao nhất (thuộc các Chi bộ Lê Văn Tám, Chi bộ 1, Chi bộ 14, Chi bộ Công an phường…).

Đ/c Lê Văn Cương, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường trao giải cho các tập thể đạt giải trong Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản mới của Trung ương về công tác xây dựng Đảng

   Đối với Cuộc thi viết và thiết kế các đoạn phim ngắn giới thiệu các gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã có 35 tác phẩm viết và thiết kế đoạn phim ngắn có chất lượng về những tấm gương tiêu biểu hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn phường Thanh Khê Tây, trong đó có nhiều bài dự thi được đầu tư, có nội dung hay, phân tích sâu sắc, hình thức đẹp, sinh động, có hiệu quả thiết thực, sát với thực tiễn cuộc sống, trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hoạt động phong trào tại khu dân cư, cơ quan, trường học… Đảng ủy đã xét chọn, khen thưởng 01 tập thể xuất sắc; 10 tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc đạt giải của các tập thể, cá nhân (gồm 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C và 04 giải Khuyến khích) để đăng tải trên facebook “Thanh Khê Tây”, các trang thông tin điện tử của phường…

Đ/c Lê Thị Nhật Diệu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trao giải và biểu tượng lưu niệm cho các tập thể, cá nhân có tác phẩm dự thi đạt giải trong Cuộc thi viết và thiết kế các đoạn phim ngắn giới thiệu các gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Việc tổ chức hai cuộc thi cũng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hơn hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên toàn phường.

Huyền Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *