Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”; đánh giá tình hình thực hiện công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2021.

Chiều ngày 29/11/2021, Đảng bộ phường Thanh Khê Tây tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”; đánh giá tình hình thực hiện công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2021. Tham dự có đồng chí Nguyễn Đoàn Minh Hiền – Chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy; Đồng chí Lê Văn Cương – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, các đồng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể chính trị – xã hội phường; Cán bộ tham mưu giúp việc Đảng ủy.

Đồng chí Lê Hoàng – UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQVN phường trình bày  Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về

“Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là công tác chính trị tư tưởng, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt đẩy đủ, kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thường xuyên nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; định hướng dư luận, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân. Thông qua việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Chỉ thị 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đã nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng của Bác trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và tầng lớp nhân dân. Tạo sự chuyển biến tiến bộ trong nhận thức và hành động của đa số cán bộ, đảng viên, tạo được sự lan tỏa trong nhân dân.

Cũng tại Hội nghị này, các đại biểu cũng được nghe đồng chí Lê Hoàng  – UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường trình bày dự thảo báo cáo tình hình thực hiện trong tháng 11, nhiệm vụ trong tháng 12 năm 2021. Hội nghị đã được nghe các đồng chí lãnh đạo UBND phường báo cáo về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn phường.

Đồng chí Lê Văn Cương – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Cương – Quận ủy viên Bí thư Đảng ủy phường đánh giá cao tinh thần thẳng thắn trong thảo luận, nêu ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị, chi bộ tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”; tăng cường công tác cải cách hành chính, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; các cơ quan, đơn vị, chi bộ nghiêm túc quán triệt các Nghị quyết của cấp trên, nâng cao chất lượng sinh hoạt, ban hành các Nghị quyết đúng quy trình, dân chủ, sát với thực tiễn. Tiếp tục tập trung công tác phòng, chống dịch COVID – 19, không chủ quan lơ là; quan tâm đến tình hình ANTT, ATXH, tấn công trấn áp các loại tội phạm để đảm bảo cho nhân dân bình yên. Tập trung thực hiện các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đúng quy trình, đảm bảo chất lượng chỉ tiêu được giao. Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo khách quan, không bỏ sót đối tượng. Theo dõi các chi bộ trực thuộc tổ chức đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2021 đảm bảo theo quy định. Chỉ đạo chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Hội Cựu Chiến binh phường và Đại hội Đoàn Thanh niên phường, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Cũng tại Hội nghị này, các đại biểu cũng được nghe đồng chí Nguyễn Tiến Sữ – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường triển khai hướng dẫn, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên, và tập thể, cá nhân năm 2021. Theo đó công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021 phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Việc xây dựng báo cáo kiểm điểm của các tập thể, cá nhân sát với yêu cầu chức trách, nhiệm vụ được giao; chỉ rõ tồn tại hạn chế và biện pháp khắc phục. Trong kiểm điểm phải thực sự dân chủ, trung thực khách quan, nhất là vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên; gắn kiểm điểm phê bình, tự phê bình với giám sát, kiểm tra, xử lí vi phạm. Phấn đấu hoàn thành việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2021 xong trước ngày 10/12.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Văn Cương – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy đã yêu cầu các đồng chí là bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường nghiên cứu kỹ lưỡng các nội dung triển khai tại hội nghị này để quán triệt triển khai thực hiện.

– Thanh Thủy –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *