HỘI NGHỊ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 3 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH PHƯỜNG THANH KHÊ TÂY NĂM 2021

Thực hiện Nghị quyết quý I số 21/NQ-CCB năm 2021 của Ban Chấp hành Hội CCB quận Thanh Khê và Thông báo số 31-TB/ĐU ngày 04 tháng 02 năm 2021 của Đảng ủy phường Thanh Khê Tây về giao nhiệm vụ cho các Hội đoàn thể tổ chức thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021;

Ngày 17/3/2021, Ban Chấp hành Hội CCB phường tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội năm 2021, Thay mặt BCH đ/c Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch Hội báo cáo kế hoạch tổ chức thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm như sau:

– Nhiệm vụ 1: Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chuẩn bị tốt nhân sự Ban chấp hành nhiệm kỳ 2022-2027. Củng cố kiện toàn lực lượng cốt cán, cộng tác viên, tuyên truyền viên dư luận xã hội hoạt động có hiệu quả; vận động cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, góp phần bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Nhiệm vụ 2: Đẫy mạnh công tác “An sinh xã hội”; “Đền ơn đáp nghĩa” hỗ trợ hoàn thành xóa 14 hộ nghèo năm 2021, thăm và tặng quà các gia đình chính sách, nhân viên, hội viên CCB-CQN gặp khó khăn trong dịp Lễ, Tết.

Nhiệm vụ 3: Tuyên truyền, vận động hội viên CCB-CQN và nhân dân thực hiện tốt “Năm trật tự xã hội, mỹ quan đô thị”, vệ sinh môi trường. Tổ chức treo cờ phướn và vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc trên tuyến đường Yên Khê 1 trong dịp Lễ, Tết.

Tại Hội nghị các ủy viên BCH đóng góp xây dựng kế hoạch nội dung sát với yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và đề ra một số giải pháp chủ yếu đó là:

Một là, Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, gắn với 3 nhiệm vụ trọng tâm của UBND phường đến từng cán bộ, hội viên CCB-CQN và nhân dân, nắm vững chủ trương, giải pháp của Đảng ủy, UBND phường, Nghị quyết của Hội tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong CCB và nhân dân. Đặc biệt chú trọng đến đội ngũ cán bộ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

Hai là, Ban Chấp hành Hội CCB phường chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về giải pháp thực hiện sát với 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội CCB và 3 nhiệm vụ trọng tâm của UBND phường. Cán bộ, hội viên CCB-CQN tham gia tích cực, có trách nhiệm mọi hoạt động, gương mẫu triển khai thực hiện, phối hợp với cấp ủy, Tổ dân phố, các Hội đoàn thể khu dân cư thực hiện thắng lợi 3 nhiệm vụ trọng tâm. Tổ chức treo 100 cờ phướn trên tuyến đường Yên Khê 1 và vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc vào các dịp Lễ, Tết.

Ba là, Nội dung chủ đề 3 nhiệm vụ là trọng tâm xuyên suốt trong năm của Hội CCB phường, hàng tháng, quý, 6 tháng, năm các chi hội triển khai cho hội viên đăng ký thi đua cam kết thực hiện. Đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” của cán bộ, hội viên CCB làm mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021.

Bốn là, Năm 2021, Ban chấp hành Hội CCB phường giao nhiệm vụ cho 13 chi hội và 08 CLB-CQN, triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội, gắn với 3 nhiệm vụ trọng tâm của UBND phường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thi đua yêu nước của địa phương, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, rút kinh nghiệm những vướng mắc, bất cập để có giải pháp phù hợp công tác Hội trong những năm tiếp theo./.

Văn Trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *