HỘI NGHỊ SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KTXH – QPAN 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Chiều ngày 15/10/2021, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND phường Thanh Khê Tây tổ chức Hội nghị sơ kết nhằm đánh giá kết quả tình hình thực hiện các chỉ tiêu KTXH – QPAN 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021; đồng thời tổng kết công tác phòng chống dịch COVID-19, tổng kết Đại hội TDTT phường. Bà Lê Thị Nhật Diệu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị; Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Sữ, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường; Thường trực UBND, UBMT phường; đại diện các ban, ngành, đoàn thể chính trị – xã hội phường, Bí thư chi bộ, 57 Tổ trưởng tổ dân phố và đại diện các tập thể, các nhân được khen thưởng trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tại buổi Hội nghị, UBND phường đã đánh giá kết quả tình hình thực hiện các chỉ tiêu KTXH – QPAN 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Qua đó rút ra những kinh nghiệm thực tiễn, đề ra những giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch KTXH – QPAN năm 2021. Trong 9 tháng đầu năm, trên cơ sở Nghị quyết của Đảng ủy, UBND phường đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với UBMTTQ và các ban ngành đoàn thể phường, trong quá trình tổ chức thực hiện trên một số lĩnh vực đạt kết quả đáng biểu dương khen thưởng, trong đó điển hình là: công tác triển khai phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định; Toàn hệ thống chính trị từ phường đến khu dân cư đã tích cực tập trung vào cuộc, thực hiện quyết liệt, đảm bảo các quy định về công tác phòng chống dịch, đồng thời, quan tâm hỗ trợ kịp thời cho nhân dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch covid-19.

* Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế đó là:  Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 kéo dài nên tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ giảm sút, ảnh hưởng lớn đến công tác thu ngân sách trên địa bàn phường. Vẫn còn xảy ra tình trạng vi phạm trật tự vỉa hè, lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh buôn bán, mặc dù lực lượng quy tắc đã xử lý nhiều lần (tuyến Dũng Sĩ Thanh Khê, Mẹ Nhu, Phan Nhu, Nguyễn Tất Thành,…). Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị còn hạn chế, chưa tạo được cho nhân dân ý thức tự giác trong việc đảm bảo trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường; còn tình trạng lén đổ xà bần, rác thải ở các tuyến đường, lô đất trống.

Đồng chí Lê Thị Nhật Diệu – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Nhật Diệu – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường ghi nhận những kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19 và đề ra các nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm cần tập trung như sau: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch; phấn đấu hoàn thành hoàn thành tốt các mục tiêu chỉ tiêu đề ra; kế hoạch 03 nhiệm vụ trọng tâm,…

Với tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp kéo dài từ đầu tháng 5/2021, đến nay thành phố Đà Nẵng nói chung, UBND phường Thanh Khê Tây nói riêng cơ bản đã kiểm soát được dịch. Có được kết quả trên là nhờ sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị từ phường đến khu dân cư, trong đó có sự hỗ trợ tích cực của 17 Ban điều hành khu dân cư. Tại Hội nghị, UBND phường đã lồng ghép tổng kết, khen thưởng công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhằm kịp thời động viên sự đóng góp tích cực của các tập thể và cá nhân. Bên cạnh đó, UBND phường cũng tổng kết, khen thưởng Đại hội Thể dục Thể thao cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao.

Các tập thể, cá nhận được khen thưởng

Thu Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *