HỘI NGHỊ HỌC TẬP CHỈ THỊ 05-CT/TW

Thực hiện Chương trình số 08-CTr/ĐTN, ngày 15 tháng 01 năm 2020 của Ban Thường vụ Quận đoàn Thanh Khê và Kế hoạch số 119-KH/ĐTN, ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Ban Thường vụ Quận đoàn Thanh Khê. Ngày 30 tháng 05 năm 2020 tại Trường THCS Đỗ Đăng Tuyển, Đoàn phường đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Đoàn và 02 chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

– Đoàn phường –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *