HỘI NGHỊ HỌC TẬP CÁC BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ (SỬA ĐỔI) VÀ THÔNG TIN TRUYÊN TRUYỀN ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN 2023

Công tác giáo dục là nội dung hết sức quan trọng có tính chất bao trùm trong tổ chức các hoạt động Đoàn; trong đó việc giáo dục lý luận chính trị là nội dung Đoàn phường luôn quan tâm luôn không ngừng đổi mới, nội dung phương thức sao cho đạt hiểu quả cao nhất. Sáng ngày ngày 18/06/2023, Đoàn phường Thanh Khê Tây phối hợp cùng với đoàn phường Hòa Khê tổ chức Hội nghị học tập các bài học lý luận chính trị (sửa đổi) và thông tin truyên truyền đối ngoại của Việt Nam cho hơn 100 bạn đoàn viên, thanh niên

Tại Hội nghị, Đ/c Lê Thị Lành – UV BCH Thành Đoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Đoàn Đà Nẵng đã truyền đạt những nội dung cơ bản của 4 bài học lý luận chính trị đến với các bạn đoàn viên thanh niên. Học tập các bài học lý luận chính trị được xem là phương thức để từng đoàn viên tự hoàn thiện bản thân, trang bị thêm lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trên cơ sở đó để đoàn viên thực hiện tốt chức năng của người Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thông qua buổi hội nghị cũng đã thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh trong nước và tình hình thời sự trên thế giới; những dự báo trong thời gian tới…Qua đó, nhằm truyền đạt các kiến thức cơ bản về những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế; các kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, thông tin về tình hình thời sự thế giới đồng thời khuyến khích đoàn viên, thanh niên chủ động nắm bắt thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế, về chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế, về những cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập. Qua đó phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc định hướng, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên tham gia hội nhập kinh tế quốc tế; góp phần phát huy trí tuệ, năng lực của đoàn viên, thanh niên trong quá trình cùng cả nước chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Văn Nên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *