Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2020

     Thực hiện Kế hoạch số 5144/KH-UBND ngày 30/7/2019 của UBND quận Thanh Khê về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, đại hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước thành phố Đà Nẵng lần thứ V và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Hội nghị nhằm đánh giá kết quả của các phong trào thi đua yêu nước và biểu dương thành tích, tôn vinh 39 tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực trên địa bàn phường Thanh Khê Tây giai đoạn 2015 – 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng trong thời gian tới.

                                                                                                                                                Văn Khôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *