HỘI NGHỊ BCH MỞ RỘNG ĐỂ THỰC HIỆN QUY TRÌNH 5 BƯỚC GIỚI THIỆU CÁC CHỊ THAM GIA BCH, BTV HỘI LHPN PHƯỜNG KHÓA XIV

Chiều ngày 19/3/2021, Hội LHPN phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê tổ chức hội nghị BCH mở rộng để thực hiện quy trình 5 bước giới thiệu các chị tham gia BCH, BTV Hội LHPN phường khóa XIV.
Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Văn Cương, Quận uỷ viên-Bí thư Đảng ủy phường; Các chị là uỷ viên BCH Hội LHPN phường khoá XIII, nhiệm kỳ 2016-2021, chi hội trưởng 17 chi hội phụ nữ Khu dân cư.
Hội nghị đã được nghe chị Lê Thị Tuyết Vân – Chủ tịch Hội phụ nữ phường thông qua Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Hội phụ nữ phường lần thứ XIV nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 19 chị trong BCH.
Hội nghị đã tiến hành thực hiện 05 bước hiệp thương nhân sự. Kết quả các chị trong BCH đều thống nhất cao giới thiệu 11 chị tái cử BCH và 8 chị tham gia BCH lần đầu với đề án nhân sự là 19 chị BCH; 5 chị BTV trong đó có 3 chị tái cử và 2 chị tham gia lần đầu, đáp ứng đầy đủ vể tiêu chuẩn cán bộ, độ tuổi, thành phần như trong hướng dẫn đã nêu; Đồng thời đảm bảo các điều kiện, cơ sở vật chất để Đại hội đại biểu Hội LHPN phường Thanh Khê Tây lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra thành công tốt đẹp.

– Minh Thúy –

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *