HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU KỶ NIỆM 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÒNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM THÔNG NHẤT TỔ QUỐC (30/4/1975-39/4/2023)

Chiều ngày 17 tháng 4 năm 2023, Hội CCB phường Thanh Khê Tây phối hợp với trường THCS Đỗ Đăng Tuyển tổ chức hoạt động giao lưu nhân kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng 30 tháng 4 giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc. Ôn lại lịch sử ngày giải phóng miền Nam do đồng chí Nguyễn Văn Chính Chủ tịch Hội CCB phường khẳng định: “Đại thắng mùa xuân 1975 đã chứng minh trí tuệ và tài thao lược của Đảng ta trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh cách mạng, cũng như chứng minh tinh thần quật khởi của người dân Việt Nam trong đấu tranh chống ngoại xâm. Chiến thắng đã chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc, cả nước cùng tiến lên CNXH. Thắng lợi này đã đi vào lịch sử nước ta và của thế giới, như một trang sử chói lọi ở những năm 70 của thế kỷ XX, mang tầm quốc tế, tầm thời đại sâu sắc”.

Trong buổi giao lưu, để giáo dục truyền thống cách mạng cho các em học sinh được nghe các Cựu chiến binh kể chuyện tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong công cuộc giải phóng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt được nghe CCB Huỳnh thị Kim Xuân, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân kể chuyện tham gia cách mạng, đánh đồn giết giặc, làm binh vận, vận động nhân dân ủng hộ cách mạng và xuống đường đấu tranh cùng quân giải phóng kết hợp tiến công và nỗi dậy giành chính quyền về tay nhân dân, góp phần tạo nên đại thắng mùa xuân năm 1975.

Giao lưu qua các bài ca cách mạng đi cùng năm tháng qua các giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng./.

Văn Chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *