HÌNH MẪU THANH NIÊN TRONG THAM GIA GIAO THÔNG

Thực hiện Năm An toàn giao thông 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông” và hưởng ứng “Tháng An toàn giao thông” – tháng 9 hàng năm theo quy định của Chính phủ, và chính quyền các cấp tích cực tuyên truyền hưởng ứng Tháng An toàn giao thông. Ban Thường vụ Đoàn phường ra mắt infogracphics tuyên truyền ATGT “Tiêu chí hình mẫu thanh niên trong tham gia giao thông”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *