GIAO LƯU GẶP MẶT SINH HOẠT HÈ 2020

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2020 của Ban Thường vụ Đoàn phường. Nhằm bổ sung kiến thức cho các em thanh thiếu nhi về sinh hoạt hè tại địa phương từ đó nắm bắt ý kiến nguyện vọng của các em về sinh hoạt hè. Đoàn phường đã tổ chức giao lưu gặp mặt sinh hoạt hè 2020. Tại buổi gặp mặt ngoài việc được báo cáo viên truyền đạt những kiến thức về tâm sinh lý tuổi vị thành niên các em còn được nêu ý kiến và nguyện vọng, mong muốn của mình khi về sinh hoạt hè tại địa phương.

Thông qua hoạt động, nhằm giúp Ban Thường vụ Đoàn phường định hướng và có điều chỉnh trong các hoạt động hè 2020.