FPT TELECOM ĐÀ NẴNG TUYỂN DỤNG NHIỀU VỊ TRÍ

01. PHÓ PHÒNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG
02. NHÂN VIÊN KINH DOANH
03. NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CÔNG NỢ
04. NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VIỄN THÔNG
05. CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH
06. NHÂN VIÊN THU CƯỚC KHU VỰC HẢI CHÂU
CHI TIẾT CÔNG VIỆC VUI LÒNG XEM TẠI LINK BÊN DƯỚI:
👍 PHÓ PHÒNG KỸ THUẬT: https://bit.ly/3gruc54
👍 NHÂN VIÊN KINH DOANH: https://bit.ly/3D9jnhW
👍 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CÔNG NỢ: https://bit.ly/2WgAvkI
👍 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT: https://bit.ly/3z92YaM
👍 CỘNG TÁC VIÊN KINH DOANH: https://bit.ly/3sBWSgN
👍 NHÂN VIÊN THU CƯỚC: https://bitly.com.vn/sspgcm
SDT liên hệ: 0935033966 ( Trang )
Email : Trangbtt8@fpt.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *