“EM NUÔI CỦA ĐOÀN” – “TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG” 2020

Thưc hiện Công văn số 344 CV/ĐTN và nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Đoàn phường triển khai Chương trình “Em nuôi của Đoàn” – “Tiếp sức đến trường” năm 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *