TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI HỘ NGHÈO NĂM 2021

Sáng ngày 20/01/2021, UBND phường Thanh Khê Tây tổ chức hội nghị đối thoại 59 hộ nghèo. Tại hội nghị đối thoại, có Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN, các Hội đoàn thể phường đã phổ biến đến hộ nghèo các chính sách về: tín dụng ưu đãi, giáo dục, y tế, công tác đào tạo nghề, bảo trợ xã hội, nhà ở…

Đa số hộ nghèo tại hội nghị đã trình bày tâm tư, nguyện vọng với lãnh đạo phường, mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về kinh phí để xây mới, nâng cấp, sửa chữa nhà ở; nguyện vọng kéo dài thời gian vay vốn để sản xuất, giảm lãi suất vay vốn, các chính sách hỗ trợ với người già cô đơn không nơi nương tựa, phụ nữ đơn thân nuôi con, chính sách hỗ trợ về học phí cho con em tới trường…

Qua đối thoại, các ban, ngành đoàn thể cũng nắm bắt cụ thể điều kiện hoàn cảnh, từ đó đề xuất giải pháp hỗ trợ giảm nghèo phù hợp, tạo nguồn lực để người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo kế hoạch, sau khi tiếp xúc đối thoại với hộ nghèo, các ban ngành đoàn thể tiến hành kiểm tra thực tế tại các khu dân cư, hộ gia đình hộ nghèo.

Văn Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *