ĐOÀN PHƯỜNGTHANH KHÊ TÂY RA MẮT MÔ HÌNH KHÔNG GIAN VĂN HÓA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; Nhằm phát huy tính sáng tạo trong đoàn viên thanh niên Đoàn phường Thanh Khê Tây đã tổ chức cuộc thi thiết kế ứng dụng công nghệ mã QR với các đầu sách câu chuyện về chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm góp phần lan toả làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nếp sống, đặc trưng văn hoá cho cán bộ, đảng viên,đoàn viên. thanh niên và cư dân trên địa bàn phường. Sau hơn 1 tháng triển khai BTC đã chọn ra sản phẩm của đồng chí Phạm Nguyễn Lam Trường, bí thư chi đoàn 4B để đoàn phường chọn triển khai thực hiện mô hình ” Không gian Hồ Chí Minh ”

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được hình thành nhằm tiếp tục tuyên truyền nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên, Đảng viên, nhân dân sinh sống trên địa bàn phường góp phần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, nhân dân thấm nhuần tư tưởng đạo đức phong cách của Bác; phát huy ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Văn Nên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *