ĐẢNG ỦY PHƯỜNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI VÀ PHÁT ĐỘNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀ CÁC VĂN BẢN MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CUỘC THI VIẾT VÀ THIẾT KẾ CÁC ĐOẠN PHIM NGẮN GIỚI THIỆU CÁC GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TRONG THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về đổi mới nội dung, hình thức, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ. Sáng 16/3/2022 Đảng ủy phường Thanh Khê Tây tổ chức Hội nghị triển khai và phát động 02 Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản mới của Trung ương về công tác xây dựng Đảng và Cuộc thi viết và thiết kế các đoạn phim ngắn giới thiệu các gương điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đến UBND, Mặt trận và các Hội đoàn thể phường, chi ủy 24 chi bộ trực thuộc.

Đ/c Lê Văn Cương, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường triển khai kế hoạch tổ chức 02 Cuộc thi

     Thông qua 02 cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; qua đó vận dụng Nghị quyết của Đảng vào từng vị trí công tác, học tập một cách thiết thực, hiệu quả; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị – xã hội của phường ngày càng vững mạnh. Đồng thời phát hiện, phản ánh về những tập thể, cá nhân đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn phường Thanh Khê Tây có hành động, việc làm thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống; thực hành tiết kiệm; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; những nghĩa cử cao đẹp được cộng đồng tôn vinh, những tấm gương vượt khó học giỏi, làm kinh tế giỏi; những nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước; tính tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; ý chí tự lực, tự cường trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19…

Đ/c Lê Văn Cương, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường hướng dẫn cách thức tham gia cuộc thi

     Đồng thời tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Cương, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường cũng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong Quý I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2022 và đề nghị UBND, Mặt trận và các hội đoàn thể phường, chi ủy các chi bộ trực thuộc tham gia tốt các cuộc thi và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra.

– Huyền Trang –

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *