ĐẢNG ỦY PHƯỜNG THANH KHÊ TÂY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SỐ 79-KH/ĐU THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 21-KL/TW CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG.

Chiều ngày 29/4/2022, Đảng ủy phường Thanh Khê Tây tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch số 79-KH/ĐU ngày 26/4/2022 của Đảng uỷ phường về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cho toàn thể đảng viên của Đảng bộ phường.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Sữ – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ triển khai, quán triệt các nội dung quan trọng của Kế hoạch cần tập trung thời gian đến. Đồng thời đề nghị UBND, UBMT và các hội đoàn thể chính trị – xã hội, các cấp ủy chi bộ trực thuộc tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, sâu rộng các nội dung nêu trong Kế hoạch số 79-KH/ĐU ngày 26/4/2022; đây là nhiệm vụ cần thiết, quan trọng và có tác động trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian đến.

                                                                                      -Thanh Thuỷ-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *