ĐẢNG UỶ PHƯỜNG THANH KHÊ TÂY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN 03 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021, TRIỂN KHAI ĐĂNG KÝ 03 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022 CỦA UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC HỘI ĐOÀN THỂ PHƯỜNG

Sáng ngày 19/01/2022, Đảng ủy phường Thanh Khê Tây tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, triển khai đăng ký 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể phường. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Cương – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường – Chủ trì Hội nghị; đồng chí Nguyễn Tiến Sữ – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường; đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân phường; Trưởng, phó Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể phường; Cán bộ tham mưu giúp việc Đảng ủy.

Trong năm 2021, hoạt động của Uỷ ban Mặt trận và các hội đoàn thể đã đạt được nhiều kết quả đáng kích lệ, có sự chuyển tích cực, nhất là kết quả thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với Đảng uỷ ngày từ đầu năm; góp phần vào sự hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Cương – Quận uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ phường đã biểu dương thành tích của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể phường đã đạt được trong năm 2021; đồng thời đề nghị rà soát các nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký và công tác phối hợp giữa UBND, UBMT và các hội đoàn thể phường để khắc phục những hạn chế, tồn tại. Theo đó, trong năm 2022, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể phường phát vai trò, linh hoạt trong tổ chức hoạt động, tăng cường công tác phối hợp, nhất là trong công tác tuyên truyền định hướng dư luận xã hội; tuyên truyền công tác phòng, chống dịch; quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội; đẩy mạnh hơn nữa việc nhân rộng các mô hình phong trào hoạt động của địa phương.

-Thanh Thuỷ-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *