ĐẢNG BỘ PHƯỜNG THANH KHÊ TÂY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT, QUY ĐỊNH SỐ 24-QĐ/TW NGÀY 30/7/2021 VÀ QUY ĐỊNH SỐ 37-QĐ/TW NGÀY 25/10/2021 CỦA BAN CHẤP TRUNG ƯƠNG ĐẢNG; TRIỂN KHAI HƯỚNG DẪN, KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢNG VIÊN VÀ TẬP THỂ, CÁ NHÂN NĂM 2021

Sáng ngày 18/11/2021, Đảng bộ phường Thanh Khê Tây tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp Trung ương Đảng; triển khai hướng dẫn, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2021. Tham dự có Đồng chí Lê Văn Cương – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể chính trị – xã hội phường; Cán bộ tham mưu giúp việc Đảng ủy; các đồng chí đại diện Chi ủy các Chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Lê Văn Cương – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường triển khai, quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Văn Cương – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường quán triệt một số điểm mới và nội dung quan trọng của Quy định số 24-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm. Trong đó, Quy định số 24-QĐ/TW có một số điểm mới về trình độ học vấn của đảng viên, về quyền lợi của đảng viên; các quy định mới về giới thiệu và kết nạp người vào Đảng; về thời hạn tổ chức lễ kết nạp đảng viên và xét công nhận đảng viên chính thức; về phát thẻ và quản lý thẻ, hồ sơ đảng viên; về khen thưởng đối với tổ chức Đảng và đảng viên; về quy định chuyển sinh hoạt Đảng; các quy định về hướng dẫn tổ chức Đại hội các cấp; các nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng; một số quy định cụ thể về Đảng lãnh đạo Nhà nước, MTTQ và đoàn thể chính trị- xã hội…Do đó, phổ biến những nội dung mới của Quy định 24 so với Quy định 29 trước đây để phù hợp hơn với tình hình thực tế và các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Nội dung Quy định số 37-QĐ/TW cơ bản kế thừa những nội dung của Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 còn phù hợp, có bổ sung một số điều mới, điều chỉnh một số điểm cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Tiến Sữ – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường triển khai hướng dẫn, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên, và tập thể, cá nhân năm 2021.

Cũng tại Hội nghị này, các đại biểu cũng được nghe đồng chí Nguyễn Tiến Sữ – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường triển khai hướng dẫn, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên, và tập thể, cá nhân năm 2021. Theo đó công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021 phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Việc xây dựng báo cáo kiểm điểm của các tập thể, cá nhân sát với yêu cầu chức trách, nhiệm vụ được giao; chỉ rõ tồn tại hạn chế và biện pháp khắc phục. Trong kiểm điểm phải thực sự dân chủ, trung thực khách quan, nhất là vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên; gắn kiểm điểm phê bình, tự phê bình với giám sát, kiểm tra, xử lí vi phạm. Phấn đấu hoàn thành việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2021 xong trước ngày 10/12.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Văn Cương – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy đã yêu cầu các đồng chí là bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường nghiên cứu kỹ lưỡng các nội dung triển khai tại hội nghị này để quán triệt triển khai thực hiện.

– Thanh Thủy-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *