ĐẢNG BỘ PHƯỜNG THANH KHÊ TÂY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY ĐỊNH SỐ 22-QĐ/TW NGÀY 28/7/2021 CỦA BCH TRUNG ƯƠNG VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KỶ LUẬT ĐẢNG; QUÁN TRIỆT MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI VÀ TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TỪ NAY ĐẾN CUỐI NĂM 2021

Sáng ngày 22/10/2021, Đảng bộ phường Thanh Khê Tây đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của BCH Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Quán triệt một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2021. Tham dự có Đồng chí Lê Văn Cương – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường, các đồng chí đại diện Ban Chỉ huy Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Trạm Y tế phường; các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy, Cán bộ tham mưu giúp việc Đảng ủy; các đồng chí Bí thư các chi bộ khu dân cư.

Đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Văn Cương – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy quán triệt một số điểm mới và nội dung quan trọng của Quy định số 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật. Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát phải kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Đồng chí Bí thư Đảng ủy đã đề nghị Chi ủy các Chi bộ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền thường xuyên đến cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nói chung và Quy định 22-QĐ/TW nói riêng. Qua đó, giúp cán bộ làm công tác kiểm tra thực hiện tốt nhiệm vụ; cán bộ, đảng viên nắm bắt, không vi phạm; các tầng lớp Nhân dân hiểu để cùng tham gia vào công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Đồng chí Lê Văn Cương – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy quán triệt  Quy định số 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Lê Văn Cương – Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường đã quán triệt một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2021, đó là:

– Đề nghị nâng cao vai trò của Chi ủy, Chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid – 19; tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị ở cơ sở; rà soát, củng cố Tổ Covid cộng đồng. Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Công văn số 7085/UBND-SYT ngày 19/10/2021 của UBND thành phố về việc thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 đối với người đến/ về thành phố Đà Nẵng từ các địa phương khác.

– Tiếp tục thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đảm bảo theo quy định. Quan tâm theo dõi, động viên thanh niên và gia đình có thanh niên nhập ngũ. Vận động đảng viên trẻ tham gia LLDQ, tiếp tục bồi dưỡng LLDQ để phát triển đảng viên.

-Thanh Thủy-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *