“DÂN VẬN KHÉO” TRONG CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI MƯA, BÃO

Chiều ngày 13/9/2023, Ban điều hành Tổ dân phố số 26 và 27 phường Thanh Khê Tây đã vận động người dân ra quân dọn vệ sinh khơi thông mương cống thoát nước (Tuyến cống thoát nước Khe cạn) đảm bảo công tác phòng chống lụt bão trong thời gian đến.

Ngoài ra Ban Điều hành Tổ dân phố số 26 đã huy động bà con ủng hộ được số tiền 2.650.000đ để thuê xe đào và sử dụng các thiết bị, dụng cụ hiện có cùng khơi thông mương cống thoát nước nhằm đối phó và ứng cứu kịp thời những sự cố có thể xảy ra trong mùa mưa bão; hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, cơ sở hạ tầng; sớm ổn định đời sống nhân dân sau thiên tai, đảm bảo sự phát triển của phường nhà. Qua đó cũng thể hiện được làm tốt công tác vận động quần chúng, góp phần đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn phường.

Chi Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *