ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ PHƯỜNG THANH KHÊ TÂY LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Trong ngày 18/3/2023, Công đoàn cơ sở phường Thanh Khê Tây long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Về dự Đại hội có đ/c Phan Văn Sáng – PCT LĐLĐ quận Thanh Khê; đ/c Nguyễn Tiến Sữ – PBT Thường trực Đảng ủy phường; cùng 34/36 đoàn viên công đoàn phường Thanh Khê Tây (Vắng 2: có phép).

Tại Đại hội đã tiến hành triển khai nhiều nội dung quan trọng như Thông qua và thảo luận đóng góp báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết của Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2018 – 2023; kiểm điểm BCH nhiệm kỳ 2018 -2023; quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 của Công đoàn cơ sở phường Thanh Khê Tây; bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn quận Thanh Khê Khóa XI; thông qua tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của đoàn viên với Công đoàn cấp trên, Đảng, chính quyền về những vấn đề liên quan đến nâng cao hiệu quả chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên, CNVCLĐ và hoạt động công đoàn; thông qua và thảo luận Nghị quyết Đại hội.

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở phường đã tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình cùng với lãnh đạo cơ quan chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động; tích cực thực hiện các cuộc vận động và các phong trào; củng cố tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh. Đặc biệt trong hơn hai năm dịch bệnh Covid-19 công đoàn đã thể hiện trách nhiệm của mình, cộng đồng; trách nhiệm cùng với lãnh đạo địa phương chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên người lao động, đồng hành cùng địa phương vượt qua các khó khăn, thách thức. Thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết khóa IV đề ra góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, an ninh quốc phòng trên địa bàn phường…

Đại hội cũng thẳng thắn nhận định trong giai đoạn tiếp theo, bên cạnh những thuận lợi, thì cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Với tinh thần cách mạng tiến công, vượt qua những trở ngại, phát huy thành quả đã đạt được, quyết thực hiện tốt các vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn là đại diện cho cán bộ công chức, người lao động.

Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Đại hội đã nghiêm túc thảo luận, biểu quyết thống nhất cao với báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở phường, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028 với những mục tiêu, giải pháp cụ thể, thể hiện ý chí quyết tâm cao, đổi mới, dân chủ, đoàn kết và phát triển Công đoàn cơ sở phường Thanh Khê Tây, lần thứ V nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm xây dựng Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phường khoá V gồm 5 đồng chí, bầu đồng chí Đoàn Văn Giang – PCT UBND phường trúng cử chủ tịch Công đoàn phường; bầu 2 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội LĐLĐ quận Thanh Khê lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ban chấp hành khoá V tiến hành họp phiên thứ nhất bầu Phó chủ tịch Công đoàn, UBKT Công đoàn cơ sở phường.

Tuyết Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *