CÔNG TÁC HỌP RÀ SOÁT, TỔNG HỢP THỰC LỰC TUYỂN QUÂN NĂM 2024 CẤP CHI BỘ KHU DÂN CƯ, TỔ DÂN PHỐ

Thực hiện hướng dẫn số 3544/HD-BCH ngày 10/7/2023 của Bộ CHQS TPĐN về hướng dẫn công tác xét duyệt thực lực tuyển quân 2024; Hội đồng NVQS phường Thanh Khê Tây xây dựng lịch họp tập trung vào ngày 18/8/2023 cho các khu dân cư, tổ dân phố tại phường để tổ chức họp rà soát, tổng hợp báo cáo thực lực cấp TDP năm 2024 đảm bảo đúng thành phần, đạt chất lượng.

Có thể nói đây là bước đầu trong quy trình công tác tuyển quân năm 2024 hết sức quan trọng, nhằm tránh bỏ sót thực lực và giúp cho hội đồng NVQS cấp phường nắm chắc được thông tin của công dân để tổ chức phân loại thực lực chính xác hạn chế thấp nhất việc điều chỉnh sau khi họp xét cấp phường.

Minh Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *