CÔNG BỐ BÃI BỎ QUY HOẠCH NÚT GIAO THÔNG KHÁC MỨC NGÃ BA HUẾ

Triển khai thực hiện Quyết đinh số 2416/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ các Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về sơ đồ ranh giới sử dụng đất khu vực Ngã ba Huế.

Ngày 29/11/2022 Phòng Quản lý đô thị quận Thanh Khê phối hợp với UBND phường tiến hành tổ chức buổi công bố bãi bỏ các quyết định số 5286/QĐ-UBND ngày 23/6/2011 và QĐ số 4158/QĐ-UBND ngày 14/6/2014 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Về dự buổi công bố cáo các đồng chí đại diện các phòng ban của quận Thanh Khê, về phía địa phương có các đồng chí Lãnh đạo UBND, Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường. Về khu dân cư gồm các đồng chí Bí thư chi bộ 1, 2 Trưởng ban công tác mặt trận 1, 2 và các đồng chí tổ trưởng dân phố nơi có dự án được bãi bỏ.

Các ý kiến tại buổi công bố đại diện khu dân cư rất vui mừng khi bãi bỏ dự án này, tha thiết kính mong các cấp chính quyền tạo điều kiện cho nhân dân khu vực này được tiến hành các thủ tục được cấp GCN QSD đất và được cải tạo sửa chữa lại nhà ở.

Quốc Vương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *