CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI RÁC THẢI NHỰA LẤY CÂY XANH

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. Thực hiện công văn số 526-CC/ĐTN của quận đoàn Thanh Khê về việc triển khai thực hiện các mô hình phòng chống rác thải nhựa. Sáng ngày 16/10/2021, Đoàn phường Thanh Khê Tây triển khai mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh”. Qua đó người dân sẽ đem rác thải nhựa như chai nhựa, vỏ lon bia đổi lấy cây xanh. Đây là một hoạt động mang mang ý nghĩa thiết thực trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và đoàn viên thanh niên về việc bảo vệ môi trường. Bên cạnh việc giảm thiểu việc biết rác thải nhựa ra môi trường, mô hình còn phát động việc trồng và chăm sóc cây xanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *